Skalflex Ekspanderende Beton

Mængde:
DB nummer: 1840047
EAN nummer: 5708637011790

Ekspanderende beton til understøbning og fugning

  • Cementbaseret tørmørtel med høj styrke og ekspanderende egenskaber
  • Til understøbning og fugning
  • Spændingsfattig, stabil, vandtæt og frostbestandig
  • Fugebredde 5-60 mm, retningsgivende
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Ekstra aggressiv miljøklasse

Skalflex Ekspanderende Beton er velegnet til understøbning og fugning af bl.a. beton, letklinker- og letbetonelementer, understøbning af maskinfundamenter, fastgørelse af master, stolper og lignende opgaver, hvor der stilles krav til større styrker samt til reparationsarbejde. 

Underlaget skal være mineralsk, fast og strukturelt sundt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.

Underlaget forvandes med forstøvet vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.

Skalflex Ekspanderende Beton tilsættes ca. 3 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12 liter færdigblandet beton

Udlægges i lagtykkelser fra 5 mm op til 60 mm, retningsgivende. Bemærk: Afhængig af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner. Bearbejdsningstid/åbningstid er ca. 30 minutter ved +20°C. 

Forbrug:

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12 liter færdigblandet beton

Kornstørrelse: 0-2 mm
Fugebredde: Retningsgivende 5-60 mm
Bearbejdningstid: Ca. 30 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Densitet:

Ca. 2280 kg/mfor våd beton

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: < 0,003 vægt %
Miljøklasse: Ekstra aggressiv miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: > 5 MPa efter 28 døgn (DS/EN 1015-11)
Trykstyrke: > 45 MPa
Ekspansion: 0,5%
Luftindhold: Ca. 5%
Trykstyrke:
Egenskaber Værdi Metode
Efter 1 døgn > 17 MPa DS/EN 1015-11
Efter 7 døgn > 36 MPa DS/EN 1015-11
Efter 28 døgn > 45 MPa DS/EN 1015-11

 

Brandklasse: A1

Der bør ikke støbes ved temperaturer under +5°C. Uhærdet beton tåler ikke frost. 

Store variationer i underlaget kan medføre svindrevner.

Højere temperaturer vil forkorte, og lavere temperaturer vil forlænge åbnings- og hærdetid.

Afdækning
Nyudstøbt beton skal beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn efter udførelsen.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes og betonen opblandes.
Step 2Der fuges eller understøbes med betonen.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo