Skalflex Funktionsmørtel M5

Mængde:
DB nummer: 1671956
EAN nummer: 5708637004334

Universal pudse-, mure- og fugemørtel

  • Universal og fabriksfremstillet pudse-, mure- og fugemørtel
  • Til opmuring af kalksandsten og bloksten af letklinkerbeton
  • Kan også anvendes til opmuring af sokler af bloksten af letklinkerbeton
  • Optimal vedhæftning til underlaget
  • Kortere blandetid end traditionelle mørtler
  • Hærder også på fugtigt murværk
  • Ikke kalkholdig
  • Kornstørrelse 0-4 mm
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Aggressiv miljøklasse

Skalflex Funktionsmørtel M5 er en ikke kalkholdig mure- og fugemørtel til teglsten, kalksandsten og letklinker. Pudseopgaver kan ligeledes udføres på ovennævnte materiale.

Hærder også på fugtigt murværk.

Skalflex Funktionsmørtel M5 har et lille vandoptag, hvilket gør produktet velegnet til kystnært/aggressivt miljø. Velegnet til skortstene m.m.

Til indendørs og udendørs brug.

Pudsning
Underlaget skal være mineralsk, fast og strukturelt sundt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.
Underlaget forvandes grundigt med rent vand.

Fugning
Fugen skæres ud i minimum 13 mm dybde. Fugen skal være ren og fri for mørtelrester. Fugen skal forvandes med rent vand.

Skalflex Funktionsmørtel M5 tilsættes 3,2-3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 7 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Pudsning
Påføres med stålbræt i den ønskede lagtykkelse. Når pudsen har sat sig, glattes efter med pudsebræt. 

Fugning
Mørtlen presses ind i fugen med en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås.

Forbrug:

Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten (ca. 63 sten pr. m2 v/12 mm fuge)
Fugning: 8-10 kg/m2 ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m2 ved lagtykkelse på 10 mm
Udkast: Ca. 8 kg/m2

Lagtykkelse: Pudslag: 10-12 mm. Fuger: 10-15 mm
Kornstørrelse: 0-4 mm
Bearbejdningstid: Ca. 45 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Trykstyrke: Klasse M5
Eksponeringsklasse : MX3.2 - MX4
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden, med mindre der er tilsat Skalflex Vinter Additiv. Gennemvådt murværk må ikke pudses/fuges. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Forlænges blandetiden væsentligt, kan det have uheldig indflydelse på mørtelens brugs- og styrkeegenskaber.

Afdækning
Nybehandlede overflader skal beskyttes mod slagregn, frost eller for hurtig udtørring – under opførelsen og i de første 2-5 døgn. 

Murkronen skal altid tildækkes og eventuelt isoleres ved arbejdets ophør.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Overfladen rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo