Skalflex Grovbeton

Mængde:
DB nummer: 1821966
EAN nummer: 5708637013381

Grovbeton 0-8 mm

  • Beton med stor styrke og fylde
  • Til alle mindre støbeopgaver
  • Til afretning af betongulve
  • Til reparation af betonkonstruktioner
  • Til opbygning af klaplag
  • Stor trykstyrke
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Aggressiv miljøklasse

Skalflex Grovbeton anvendes til alle mindre støbeopgaver, f.eks. nedstøbning af pæle og fyldning af fundablokke. Reparation af cementgulve og etablering af klaplag i lagtykkelser fra 20 mm og opefter. Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være mineralsk, fast og bæredygtigt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.

Ved reparation af betongulv svummes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand 1:3 tilsat lidt Skalflex Støbebeton.

Støbning
Hullet graves/bores i passende dybde/bredde, og emnet, der skal faststøbes, afstives.

Skalflex Grovbeton tilsættes ca. 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 45 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 15 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12,5 liter færdigblandet beton

Nyt slidlag
Betonen lægges ud i lagtykkelser på 20 mm og opefter, komprimeres og rettes af med pudsebræt. Som afslutning kan der glittes med glittebræt.

Reparationer af betongulve
Løstsiddende materiale hugges væk og der rengøres. Der svummes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt beton. Herefter lægges betonen ud i det våde svummelag, betonen rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

Støbning
Opblandet støbebeton hældes ned omkring emnet, der skal faststøbes. Lufthuller fjernes ved at stampe i den våde beton med en tyk rundstok eller lign. Ved faststøbning af pæle/ stolper skal disse afstives i 1-2 døgn.

Forbrug:

Ca. 2,5 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12,5 liter færdigblandet beton

Lagtykkelse: Retningsgivende 20-70 mm
Kornstørrelse: 0-8 mm
Bearbejdningstid: Ca. 60 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Densitet:

2000 kg/m3 i (våd). DS/EN 12190

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: 0,02 vægt% af mørtel. DS/EN 423.28
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Trykstyrke: Min. 35 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Densitet: 2000 kg/m3
Konsistens: Stiv-plastisk/plastisk. TI-B18(86)
Brandklasse: A1
Eksponeringsklasse: XD1, XS1, XS2, XF3, XA2

Der må ikke støbes i vinterperioden. Uhærdet beton tåler ikke frost.

Afdækning
Nyudstøbt beton skal beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn efter udførelsen.

For at undgå for hurtig udtørring kan betonen holdes fugtig ved forstøvning med vand i op til en uge.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Sådan gør du

Step 1Skalflex Beto-Binder opblandes med rent vand i forholdet 1:3. Der tilsættes lidt opblandet beton, og blandingen svummes ud på underlaget.
Step 2Svummeblandingen påføres hele underlaget for at opnå maximal vedhæftning.
Step 3Skalflex Støbebeton opblandes til 'normal' konsistens.
Step 4'Normalt' opblandet støbebeton støbes ud på det våde svummeunderlag, der arbejdes vådt-i-vådt. Betonen udlægges i en lagtykkelse på 3-5 cm. Sørg for at skabe fald, så overfladevand ledes bort.
Step 5Betonen komprimeres, og der glattes med pudsebræt. Afslutningsvis kan der glittes med glittebræt.
Step 6Skalflex Grovbeton er fuldt hærdet efter min. 28 døgn.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo