Skalflex Gulvspartel Extra

Mængde:
DB-nr: 1851606
EAN-nr: 5708637010359

Indendørs flydespartel med slagfast overflade

  • Forstærket flydespartel til opretning af støbte gulve
  • Cementbaseret
  • Selvnivellerende
  • Hurtighærdende
  • Hurtigudtørrende
  • 2-50 mm lagtykkelse
  • Slagfast overflade
  • Som færdig gulvoverflade eller som undergulv
  • Til indendørs brug

Skalflex Gulvspartel Extra er en forstærket, hurtigudtørrende, hurtighærdende, cementbaseret gulvspartel til afretning og reparation indendørs. Fremstår med en hård, slagfast overflade, der kan stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex Gulvforsegler eller egnet gulvmaling.

Skalflex Gulvspartel Extra er beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve. Velegnet som underlag for gulvbelægning som tæpper, vinyl, linoleum, trægulve og fliser. Kan ligeledes anvendes som færdig gulvoverflade i kontorer, institutioner, lagerlokaler og andre lettere belastede erhvervslokaler. 

Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag indendørs.

Velegnet på gulve med nedstøbt gulvvarme. 

Skalflex Gulvspartel Extra skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran. 

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. 

Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 døgn efter udlægning.

Det rengjorte underlag grundes 1 til 2 gange med Skalflex Gulvprimer fortyndet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand). 

Gulvprimeren fordeles i et tyndt, jævnt og dækkende lag. Der må IKKE forekomme primersøer, da dette vil forringe styrken og forlænge hærdetiden. Det anbefales at anvende en kalkkost, rulle eller spray til grunding. Gulvspartlen udlægges på den tørre grunder.

Skalflex Gulvspartel Extra opblandes med 3,7-3,9 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørpulver.

Tilsæt først ¾ af vandmængden i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes, til der opnås en homogen og letflydende konsistens. 

Ved større arbejder kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Gulvspartlen udlægges på den fugtige grunder i én arbejdsgang. Der fordeles og afrettes med afstandsspartel, stålbræt eller lign. i en lagtykkelse på 2-50 mm. Små luftbobler kan fjernes med pigrulle.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes. Anvend Skalflex Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand).

Opblandet gulvspartel skal anvendes inden for 10-15 minutter.

 

Forbrug:

Ca. 1,6 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 2-50 mm
Kornstørrelse: Max. 0,5 mm
Bearbejdningstid: 10-15 minutter
Hærdetid:

Min. 1 døgn for gangtrafik ved +20°C
Min. 14 døgn for tung trafik ved +20°C
Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

Grunding: Skalflex Gulvprimer opblandet med vand 1:3
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
pH-værdi: Ca. 11,5
Densitet:

I våd tilstand: 1,60 g/cm³

Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: 0,002 vægt %
Mal-kode:

00-4 (1993)

Bøjningstrækstyrke: Ca. 8 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Trykstyrke: Min. 30 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Flydemål: 155-160 mm (ring 50 x 22 mm). SS 923519
Svind: 0,60-0,85‰ efter 28 døgn
Vandskadestabilitet: Svældning under vand < fri krympning
Udtørringsforløb:
Tid 10 mm 40 mm
1 døgn < 85% RF 94% RF
14 døgn   85% RF

Udført ved +20°C og 65% RF

Brandklasse: A1

Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil afkorte åbnings- og hærdetiden.

Tåler ikke frost under afbinding eller hærdning. 

Skalflex Gulvspartel Extra er ikke velegnet som færdig gulvoverflade i lokaler med fødevarehåndtering.

For stor vandtilsætning vil svække styrken på overfladen.

Produktet kan ikke tilsættes additiver.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes.

Sådan gør du

Step 1Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Gulvprimer opblandet med rent, koldt vand 1:3. Primeren påføres med malerrulle eller kalkkost i et jævnt lag. Der må ikke forekomme primersøer.
Step 2Den opblandede gulvspartel hældes ud på gulvet, når primeren er tør. Gulvspartlen fordeles med stålbræt, amerikaner eller pigrulle.
Step 3For helt jævn gulv kan overfladen slibes efter hærdning.
Step 4Den hærdede overflade påføres Skalflex Gulvforsegler, epoxygulvmaling eller anden gulvbeklædning.
Step 5Det færdige gulv afsluttet med Skalflex Gulvforsegler.

Relaterede produkter

Skalflex Gulvprimer
Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Læs mere
Skalflex Gulvforsegler
Skalflex Gulvforsegler

Let vand- og smudsafvisende topcoat

Læs mere
Schönox RS 50 Thermoliste
Schönox RS 50 Thermoliste

Spændingsudlignende skumliste

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo