Skalflex Gulvspartel Fiber

Mængde:
DB-nr: 1840040
EAN-nr: 5708637011752

Indendørs flydespartel til særlige underlag

  • Fiberforstærket flydespartel til gulvafretning
  • Cementbaseret
  • Selvnivellerende
  • Hurtighærdende
  • 2-50 mm lagtykkelse
  • Slagfast overflade
  • Til stabile underlag af træ, klinker og beton
  • Til omstøbning af gulvvarmeelementer
  • Som færdig gulvoverflade eller som undergulv
  • Til indendørs brug

Skalflex Gulvspartel Fiber er en hurtighærdende, fiberforstærket, og cementbaseret flydespartel til indvendig brug. Høj slidstyrke og god vedhæftningsevne. Pumpbar og volumenstabil.

Fremstår med en hård, slagfast overflade, og kan stå som færdig gulvoverflade eller påføres en egnet gulvmaling eller anden gulvbeklædning. 

Velegnet som færdig gulvoverflade i bl.a. kontorer, institutioner, lagerlokaler og andre letbelastede fabrikationslokaler.

Gulvspartel til opretning af gulvkonstruktioner af glat beton, betonelementer, stabile trægulve, klinker og fliser.

Velegnet til omstøbning direkte på elvarmerør samt velegnet på støbte gulve med eksisterende gulvvarme.

Anvendt som underlag for tætte belægninger (linoleum, vinyl, membraner, fugefri belægninger m.m.) er det vigtigt, at flydespartlen er tilstrækkelig udtørret, før den tætte belægning udføres. 

Skalflex Gulvspartel Fiber skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran. 

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. 

Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 døgn efter udlægning.

Støbte gulve
Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Gulvprimer fortyndet med vand i forholdet 1:3. Gulvprimeren påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag uden at danne primersøer. Gulvspartlen udlægges på den tørre primer, og der må ikke forekomme primersøer. 

Gulve af træ, klinker/fliser og glat beton 
Med spartel eller pensel påføres et lag Skalflex Sandprimer. Det kan arbejdes videre på tørt primerlag.

Gulvvarmesystemer
Det rengjorte underlag grundes med Skalflex Gulvprimer fortyndet med vand i forholdet 1:3. Gulvprimeren påføres i et tyndt, jævnt og dækkende lag uden at danne primersøer. Gulvvarmesystemet monteres på det primede underlag efter producentens anvisninger.

Skalflex Gulvspartel Fiber opblandes med 3,7-3,9 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørpulver.

Tilsæt først ¾ af vandmængden i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes, til der opnås en homogen og letflydende konsistens. 

Ved større arbejder kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Gulvspartlen udlægges på den våde primer i én arbejdsgang. Der fordeles og afrettes med afstandsspartel, stålbræt eller lign. i en lagtykkelse på 2-50 mm. Små luftbobler kan fjernes med pigrulle.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes. Anvend Skalflex Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand).

Trægulv
På trægulve (og især plankegulve) vil der være risiko for revnedannelser, og derfor bør gulvspartellaget forstærkes med net. På det klargjorte underlag udlægges et tyndt lag gulvspartel, hvori Skalflex Pansernet placeres. Laget skal være så tyndt som muligt, men stadig kunne dække nettet. Alle netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm. Efter min. 1 døgns tørretid mellemprimes med Skalflex Gulvprimer fortyndet 1:3. Gulvspartlen udlægges på den tørre primer i én arbejdsgang i 2-50 mm lagtykkelse, og fordeles med afstandsspartel, pigrulle, stålbræt eller lign. 

Opblandet gulvspartel skal anvendes inden for 15-20 minutter.

 

Efterbehandling

På betonunderlag kan gulvet efter afhærdning efterlades ubehandlet, det kan evt. påføres Skalflex Gulvforsegler forud for egnet gulvmaling eller beklædes med en anden, valgfri gulvbeklædning.

Belægningsklar til klinker og fliser (uden membran) efter 1-5 døgn afhængig af lagtykkelse og klimaforhold. Belægningsklar til tætte belægninger som linoleum, vinyl, membraner samt fugefri belægninger efter 1-2 døgn pr. mm lagtykkelse under optimale klimaforhold. 

På trægulve kan der efterbehandles udelukkende med trægulv, vinyl eller gulvtæppe.Ved beklædning med trægulv følges altid producentens anvisninger. Hvis lagtykkelsen overstiger 5 mm eller i tvivlstilfælde, skal restfugt kontrolleres ved egnet målemetode.

Skal i vådrum altid tildækkes med en MK/ETAG 022-godkendt vådrumsmembran inden flisebeklædning. Foretag altid fugtmåling.

 

Forbrug:

Ca. 1,6 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 2-50 mm
Kornstørrelse: 0,1-0,6 mm
Bearbejdningstid: 15-20 minutter
Hærdetid:

Min. 1 døgn for gangtrafik ved +20°C
Min. 14 døgn for tung trafik ved +20°C
Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

Grunding: Skalflex Gulvprimer (Ufortyndet eller opblandet med vand 1:3 afhængig af underlag)
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
pH-værdi: Ca. 11,5
Densitet:

I våd tilstand: 1,60 g/cm³

Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: 0,002 vægt %
Mal-kode:

00-4 (1993)

Bøjningstrækstyrke: Ca. 8 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Trykstyrke: Min. 30 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Flydemål: 155-160 mm (ring 50 x 22 mm). SS 923519
Svind: 0,60-0,85‰ efter 28 døgn
Vandskadestabilitet: Svældning under vand < fri krympning
Udtørringsforløb:
Tid 10 mm 40 mm
1 døgn < 85% RF 94% RF
14 døgn   85% RF

Udført ved +20°C og 65% RF

Brandklasse: A1

Skalflex Gulvspartel Fiber kan bl.a. anvendes direkte på stabilt træunderlag, påført Skalflex Sandprimer. På trægulve er valg af beklædning dog begrænset til trægulv, vinyl eller gulvtæppe.

Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil afkorte åbnings- og hærdetiden.

Tåler ikke frost under afbinding eller hærdning. 

For stor vandtilsætning vil svække styrken på overfladen.

Produktet kan ikke tilsættes additiver.

 

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes.

Sådan gør du

Træ/klinker/beton – Step 1Underlaget rengøres grundigt for løst og fastsiddende snavs, der kan hindre optimal vedhæftning.
Step 2Skalflex Gulvprimer hældes ufortyndet ud på gulvet.
Step 3Gulvprimeren fordeles med malerrulle eller lign. Der efterlades et gavmildt lag gulvprimer.
Step 4Der drysses rundhåndet med ovntørret kvartssand (0,6-0,8 mm) i den våde primer.
Step 5Når gulvprimeren er tør, støvsuges for overskydende sand.
Step 6Underlaget har nu karakter af sandpapir.
Step 7Ufortyndet gulvprimer sprayes på underlaget. Anvend alm. havesprøjte.
Step 8Skalflex Gulvspartel Fiber udlægges på den tørre primer og fordeles med stålbræt eller lign. På træunderlag udlægges 2 lag gulvspartel. Det første lag udlægges tyndt og heri placeres Skalflex Pansernet. Efter min. 1 døgn mellemprimes med Skalflex Gulvprimer 1:3, og der udlægges gulvspartel i 2-50 mm lagtykkelse, når primeren er tør.

Relaterede produkter

Skalflex Gulvprimer
Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Læs mere
Skalflex Gulvforsegler
Skalflex Gulvforsegler

Let vand- og smudsafvisende topcoat

Læs mere
Schönox RS 50 Thermoliste
Schönox RS 50 Thermoliste

Spændingsudlignende skumliste

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo