Skalflex Gulvspartel Grov

Mængde:
DB-nr: 1840039
EAN-nr: 5708637011745

Indendørs flydespartel til store lagtykkelser

  • Flydespartel til opretning af støbte gulve
  • Cementbaseret
  • Selvnivellerende
  • Hurtighærdende
  • 10-80 mm lagtykkelse
  • Som undergulv for en slidstærk gulvbelægning
  • Som volumengivende underlag for Skalflex Gulvspartel Fin
  • Til indendørs brug

Skalflex Gulvspartel Grov er en hurtighærdende, cementbaseret gulvspartel til opretning med store lagtykkelser indendørs. Fremstår med en lidt grovere overfladestruktur end traditionelle gulvspartler. 

Kan ikke stå som færdig gulvoverflade, men skal efter afbinding beklædes med egnet gulvbelægning.

Skalflex Gulvspartel Grov er beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve, som undergulv for tæpper, vinyl, linoleum, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler. Hæfter på ethvert fast og rengjort mineralsk underlag.  

Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske underlag indendørs.

Velegnet på gulve med nedstøbt gulvvarme. 

Skalflex Gulvspartel Grov skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran. 

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. 

Gulvvarme skal være slukket og gulvet være afkølet i arbejdsperioden og min. 14 døgn efter udlægning.

Det rengjorte underlag grundes 1 til 2 gange med Skalflex Gulvprimer fortyndet med vand i forholdet 1:3. 

Gulvprimeren fordeles i et tyndt, jævnt og dækkende lag. Der må IKKE forekomme primersøer, da dette vil forringe styrken og forlænge hærdetiden. Det anbefales at anvende en kalkkost, rulle eller spray til grunding. Gulvspartlen udlægges på den tørre grunder.

Skalflex Gulvspartel Grov opblandes med 3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørpulver.

Tilsæt først ¾ af vandmængden i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, mens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes, til der opnås en homogen og letflydende konsistens. 

Ved større arbejder kan der med fordel anvendes en blandingspumpe.

Gulvspartlen udlægges på den fugtige grunder i én arbejdsgang. Der fordeles og afrettes med afstandsspartel, stålbræt eller lign. i en lagtykkelse på 10-80 mm. Små luftbobler kan fjernes med pigrulle.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes. Anvend Skalflex Gulvprimer opblandet med vand i forholdet 1:3 (primer/vand).

Opblandet gulvspartel skal anvendes inden for 10-15 minutter.

Belægningsklar (afhængig af lagtykkelse) til klinker efter 1-5 døgn, til tætte belægninger som vinyl, linoleum, membraner og fugefri belægninger efter 1-2 døgn pr. mm lagtykkelse under optimale klimaforhold. 

Efter hærdning skal gulvspartellaget dækkes med Skalflex Gulvspartel Fin, eller en slidstærk belægning som f.eks. klinker, trægulv, vinyl, linoleum, gulvtæppe eller lign. Epoxymaling og lign. er ikke en slidstærk belægning i denne sammenhæng.

Ved beklædning med trægulv følges altid producentens anvisninger.

 

Forbrug:

Ca. 1,7 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 10-80 mm
Kornstørrelse: Max. 2 mm
Bearbejdningstid: 10-15 minutter
Hærdetid:

Min. 1 døgn for gangtrafik ved +20°C
Min. 14 døgn for tung trafik ved +20°C
Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

Grunding: Skalflex Gulvprimer opblandet med vand 1:3
Døgntemperatur: +5°C til +25°C
pH-værdi: 11,5
Densitet:

I våd tilstand: 1,70 g/cm³

Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: 0,002 vægt %
Mal-kode:

00-4 (1993)

Bøjningstrækstyrke: Ca. 6 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Trykstyrke: Min. 25 MPa efter 28 døgn. DS/EN 13892-2
Flydemål: 140-150 mm (ring 50 x 22 mm). SS 923519
Svind: 0,25‰ efter 28 døgn
Vandskadestabilitet: Svældning under vand < fri krympning
Brandklasse: A1

Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil afkorte åbnings- og hærdetiden.

Tåler ikke frost under afbinding eller hærdning. 

Skalflex Gulvspartel Grov kan ikke stå som færdig gulvoverflade (toplag), men skal beklædes med en slidstærk gulvbelægning. Maling og lak er ikke en egnet belægning i denne sammenhæng.

For stor vandtilsætning vil svække styrken på overfladen.

Produktet kan ikke tilsættes additiver.

Ved udlægning af flere lag gulvspartel skal der altid mellemprimes.

Relaterede produkter

Skalflex Gulvprimer
Skalflex Gulvprimer

Vedhæftningsforbedrende og støvdæmpende primer

Læs mere
Schönox RS 50 Thermoliste
Schönox RS 50 Thermoliste

Spændingsudlignende skumliste

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo