Skalflex Tyndpuds Råhvid

Mængde:
DB nummer: 1961289
EAN nummer: 5708637013374

Fabriksfremstillet tyndpudsmørtel

  • Fabriksfremstillet tyndpudsmørtel
  • Indfarvet Råhvid
  • Traditionel tyndpuds af teglsten og puds
  • Kan udføres som vandskuring, berapning, filtsning og sækkeskuring
  • Velegnet indendørs på alle teglstensoverflader
  • Kan udendørs anvendes på blødstrøgne sten med fyldte, trykkede fuger
  • Moderat miljøklasse

Skalflex Tyndpuds Råhvid er en fabriksfremstillet tyndpudsmørtel, der er indfarvet råhvid. Cement- og kalkbaseret tyndpudsmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Passiv til moderat miljøklasse. 

Anvendelsesområder
Skalflex Tyndpuds Råhvid er velegnet som traditionel tyndpuds af teglsten og puds. Kan udføres som vandskuring, berapning, filtsning og sækkeskuring.

Velegnet indendørs på alle teglstensoverflader. 

Underlaget skal være fast og bæredygtigt, rengjort for snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning.

Ødelagte sten og fuger udskiftes. 

Kalk og maling fjernes helt.

Tilbagetrukne fuger (over 4 mm dybde) udfyldes med Skalflex Multi-Rep 2080, da for store forskelle i lagtykkelsen kan resultere i svindrevner. 

Underlaget forvandes med rent, koldt vand til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

Skalflex Tyndpuds Råhvid tilsættes fra 4,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg afhængig af arbejdets art. Tilsæt først vand, derefter tørprodukt og bland i langsomtgående tvangsblander, med boremaskine påsat piskeris eller ved håndblanding, indtil konsistensen er let bearbejdelig og opblandingen homogen. 

Anvend sække med samme produktionsnummer for at undgå farvenuancer, og lad blandetid og vandtilsætning være ens i alle opblandinger.

Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter.

Må ikke genrøres med mere vand.

Skalflex Tyndpuds Råhvid påføres med stålbræt/glittebræt i en lagtykkelse på 1-2 mm. Når mørtlen har sat sig, filtses overfladen med letfugtet svamp eller filtsebræt.

Færdiggør hele murflader i én arbejdsgang for at undgå synlige overgangsskel.

Forbrug:

Ca. 2 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse

Lagtykkelse: 1-2 mm
Kornstørrelse: Op til 0,6 mm, sorteret og ovntørret kvartssand
Bearbejdningstid: Ca. 60 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 måneder efter produktionsdato
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Eksponeringsklasse : MX2.1, MX2, MX3.1
Farve:

Råhvid

Der må kun arbejdes med produktet ved døgntemperaturer mellem +5°C og +25°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Ved udsigt til lavere temperaturer, nedbør eller meget høj varme bør den nybehandlede overflade omgående afdækkes og forblive afdækket i min. 3-5 døgn efter udførelsen. 

Gennemvådt murværk må ikke vandskures. 

Kalken i produktet kan ikke hærde, hvis fugtindholdet er mere end 7 vægt%. 

Produktet må ikke tilsættes frysepunktsnedsættende midler eller andre tilsætningstoffer.

Afdækning
Nyvandskuret murværk skal beskyttes mod slagregn, frost eller for hurtig udtørring – under opførelsen og i de første 2-5 døgn.

Ved høje temperaturer kan det være en fordel at holde overfladen fugtig med vandforstøvning.

Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo