Skalflex Lyn-Beton

Mængde:
DB-nr:
EAN-nr:

Hurtighærdende støbebeton og reparationsbeton

  • Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Svindkompenseret
  • Stor styrke
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Eksponeringsklasse XD1, XF3, XA2
  • Aggressiv miljøklasse

Skalflex Lyn-Beton er en hurtighærdende og svindkompenseret støbebeton til støbeopgaver, hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. 

Skalflex Lyn-Beton er sammensat af speciel hurtighærdende cement, tilsætningsstoffer og 0-4 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet skal på byggepladsen kun tilsættes vand.

Skalflex Lyn-Beton anvendes til udendørs og indendørs reparations- og støbeopgaver, udfyldning og faststøbning af pæle og lign. i ikke bærende konstruktioner. Ideel til opgaver, hvor umiddelbar ibrugtagning/færdiggørelse er ønskelig, f.eks. faststøbning af pæle/stolper, fæstelse mellem brøndringe, alm. reparation af gulve og betonkonsturktioner i øvrigt.

Gammelt betonunderlag skal være tørt, rent og fast.

Uden svumning: Underlaget forvandes med rent vandt, til det fremstår ensartet vandmættet og svagtsugende.

For størst mulig vedhæftning anbefales det at svumme underlaget med Skalflex Beto-Binder og beton eller med Skalflex Hæftesvumme:

Skalflex Beto-Binder opblandes med vand i forholdet 1:3, og fordeles i et jævnt lag på gulvet. Tyndt opblandet beton hældes ud på den våde Beto-Binder, og de to produkter kostes sammen. Alternativ svummes med Skalflex Hæftesvumme. Umiddelbart efter kan korrekt opblandet beton støbes ud på gulvet. Ved frilagt jernarmering svummes altid med Skalflex Hæftesvumme. Anvendes Skalflex Hæftesvumme bør underlaget forvandes.

Skalflex Lyn-Beton tilsættes fra 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørbeton afhængig af arbejdets art. Der blandes med egnet blandeværk til konsistensen er homogen. Blandetiden er min. 3 minutter. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan anvendes inden for 20-30 min.

Skalflex Lyn-Beton påføres i retningsgivende lagtykkelse på 30-60 mm (retningsgivende) med egnet værktøj. Betonen skal anvendes umiddelbart efter opblanding, da afbindingsprocessen er væsentlig hurtigere end traditionel beton. Åbningstiden er 20-30 minutter ved +20°C. Højere temperatur vil forkorte og lavere temperatur vil forlænge både åbningstid og hærdetid.

Ved udlægning skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved alm. betonstøbning. 

Betonen beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

Forbrug:

Udbytte: 25 kg tørbeton giver ca. 12 liter opblandet beton

Lagtykkelse: Retningsgivende 30-60 mm
Kornstørrelse: 0-4 mm
Bearbejdningstid: 20-30 minutter
Hærdetid:

Skalflex Lyn-Beton tåler gangtrafik efter 3 timer.

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: < 0,05 vægt% af mørtel. DS/EN 1015-17
Miljøklasse: Aggressiv miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: 7 MPa efter 28 døgn. DS/EN 12190
Trykstyrke: Min. 40 MPa
Konsistens: Stiv-plastisk/plastisk. TI-B18(86)
Trykstyrke:
Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 2 timer 5 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 5 timer 10 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 1 døgn 15 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn 25 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn 40 MPa DS/EN 12190

 

Brandklasse: A1
Eksponeringsklasse: XD1, XF3, XA2

Der bør ikke støbes ved temperaturer under +5°C. Produktet tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden. Må ikke påføres i direkte solskin.

Betonen beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

 

For at nedsætte risikoen for for hurtig udtørring, bør den våde betonoverflade påføres Skalflex Curingsmiddel umiddelbart efter afretning.

Sådan gør du

Step 1Grav hullet i den ønskede dybde, placér stolpen midt i hullet og sørg for afstivning af stolpen.
Step 2Den færdigblandede beton hældes i hullet omkring stolpen, og den våde beton komprimeres ved at stampe med rundstok eller lign. Afstivningen kan fjernes efter 1 døgn.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo