Skalflex Lyn-Beton

Mængde:
DB nummer:
EAN nummer:

Hurtighærdende støbebeton og reparationsbeton

  • Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Svindkompenseret
  • Stor styrke
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Lyn-Beton anvendes til udvendige og indvendige reparations- og støbeopgaver, udfyldning og faststøbning af pæle og lign. støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Ideel til opgaver, hvor umiddelbar ibrugtagning/færdiggørelse er ønsket, f.eks. faststøbning af hegnspæle, gyngestativer, støbning af bund i kloakbrønd eller fæstelse mellem brøndringe.

Underlaget skal være mineralsk, fast og bæredygtigt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.

Underlaget forvandes med forstøvet vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder eller Skalflex Gulvprimer. Begge produkter skal opblandes med rent, koldt vand i forholdet 1:3.

Ved udlægning på gulv
For størst mulig vedhæftning bør gulvet svummes: Opblandet Skalflex Beto-Binder eller Skalflex Gulvprimer fordeles i et tyndt og jævnt lag ud på gulvet, uden at danne søer. En tynd opblanding af Skalflex Lyn-Beton hældes ud på den våde grunder, og de to produkter kostes sammen. Umiddelbart efter kan korrekt opblandet Lyn-Beton støbes ud på gulvet.

Skalflex Lyn-Beton tilsættes ca. 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg / ca. 0,45 liter pr. 5 kg.

Tørmørtlen og ca. 80% af blandevandet tilsættes i en egnet tvangsblander eller blandekar/balje. Under effektiv blanding efterjusteres med den resterende vandmængde, til der opnås en let bearbejdelig beton.

Blandetid: Min. 3 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12 liter færdigblandet beton

Skalflex Lyn-Beton skal anvendes umiddelbart efter opblanding, da afbindingsprocessen er væsentlig hurtigere end traditionel beton. Åbningstiden (bearbejdningstiden) er 20-30 minutter ved +20°C. Højere temperatur vil forkorte og lavere temperatur vil forlænge både åbningstid og hærdetid.

Til reparation og udfyldning anvendes Skalflex Lyn-Beton retningsgivende i lagtykkelser på 20-60 mm.

Ved udlægning skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved alm. betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken og hærdetiden samt øge tendensen til svindrevner.

Ved udlægning på gulv
For størst mulig vedhæftning bør gulvet svummes: Skalflex Beto-Binder (fortyndet med vand i forholdet 1:3) fordeles i et tyndt og jævnt lag ud på gulvet, uden at danne søer. En tynd opblanding af Skalflex Lyn-Beton hældes ud på den våde Beto-Binder, og de to produkter kostes sammen. Umiddelbart efter kan korrekt opblandet Lyn-Beton støbes ud på gulvet.

Forbrug:

Udbytte: 25 kg tørprodukt giver ca. 12 liter færdigblandet beton

Lagtykkelse: Retningsgivende 25-60 mm
Kornstørrelse: 0-4 mm
Bearbejdningstid: 20-30 minutter
Hærdetid:

Skalflex Lyn-Beton tåler gangtrafik efter 3 timer.

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: < 0,05 vægt% af mørtel. DS/EN 1015-17
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: 7 MPa efter 28 døgn. DS/EN 12190
Konsistens: Stiv-plastisk/plastisk. TI-B18(86)
Trykstyrke:
Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 2 timer 5 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 5 timer 10 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 1 døgn 15 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn 40 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn 50 MPa DS/EN 12190

 

Brandklasse: A1

Der bør ikke støbes ved temperaturer under +5°C. Uhærdet beton tåler ikke frost. Må ikke påføres i direkte solskin.

Skalflex Lyn-Beton må ikke anvendes til bærende og belastede bygningsdele. 

Afdækning
Nyudstøbt beton skal beskyttes mod vejrliget det første døgn efter udførelsen.

I direkte sol/varme perioder skal nyudlagt beton beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer – anvend tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Sådan gør du

Step 1Grav hullet i den ønskede dybde, placér stolpen midt i hullet og sørg for afstivning af stolpen.
Step 2Den færdigblandede beton hældes i hullet omkring stolpen, og den våde beton komprimeres ved at stampe med rundstok eller lign. Afstivningen kan fjernes efter 1 døgn.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton

Læs mere
Skalflex Vandtætning
Skalflex Vandtætning

Additiv til effektiv vandtætning af beton

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK