Skalflex Opmuringsmørtel KC 50/50/700

Mængde:
DB nummer: 1265697
EAN nummer: 5708637005423

Universal opmuringsmørtel KC 50/50/700

  • Universal mure- og fugemørtel til alle opmuringsopgaver ude og inde
  • Receptmørtel KC 50/50/700
  • Kornstørrelse 0-4 mm
  • Til opmuring og fugning af teglsten
  • Til opmuring af kalksten og bloksten af letklinker og porebeton
  • Høj træk- og trykstyrke
  • Til udendørs og indendørs brug
  • Moderat miljøklasse

Skalflex Opmuringsmørtel anvendes til opmuringsopgaver ud- som indvendig i henhold til DS 414 og Murerhåndbogen. Velegnet i passivt til moderat miljø. Til opmuring af kalksandsten, teglsten og blokke i let belastede bygningskonstruktioner. Til alle typer murværksreparationer.

Fugning
Fugen skæres ud i minimum 13 mm dybde. Fugen skal være ren og fri for mørtelrester. Fugen skal forvandes med rent vand.

Skalflex Opmuringsmørtel KC 50/50/700 tilsættes 3,7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg.

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. Der blandes kun så meget mørtel, at den kan anvendes indenfor 60 minutter.

Blandetid: Min. 5 min. / Max. 15 min.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Opmuring
Der anvendes traditionelt murerværktøj. Sten/blokke skal være rene, og der fugtes med en kalkkost før opmuring. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring.

Fugning
Mørtlen presses ind i fugen med en fugeske, der er 1-2 mm mindre end selve fugen. Herefter trykkes fugen og der glattes efter, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene. Det er bedst at fuge rent, så afsyring undgås.

EN 998-1: Receptmørtel type GP
EN 998-2:1073-CPD-M171, Receptmørtel type G

Forbrug:

Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten (ca. 63 sten pr. m2 v/12 mm fuge)
Fugning: 6-8 kg pr. m²
Pudsning: Ca. 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m²

Kornstørrelse: 0-4 mm ovntørret kvartssand
Bearbejdningstid: Ca. 60 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 ppm ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: < 0,1 vægt% af mørtel
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Bøjningstrækstyrke: > 0,5 MPa (DS/INF167)
Trykstyrke: > 0,9 MPa (DS/INF167)
Vedhæftningsstyrke: >0,15 MPa (DS/INF167)
Eksponeringsklasse : MX2.1 - MX3.1
Brandklasse: A1

Der må ikke mures/fuges i vinterperioden. Gennemvådt murværk må ikke fuges. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet. Gennemvåde fundamenter må ikke pudses. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Afdækning
Nyopført murværk/fuger skal beskyttes mod slagregn, frost eller for hurtig udtørring – under opførelsen og i de første 2-5 døgn.

Afsyring
Det er bedst at mure og fuge rent, så afsyring undgås. Visse stentyper tåler ikke afsyring, derfor skal stenproducentens anvisninger følges. Ved afsyring anvendes færdigblandet syre og anvisningerne på emballagen følges nøje. Der må kun afsyres én gang, og det skal foregå diagonalt oppefra og nedefter.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Murværk af teglsten er generelt vedligeholdelsesfrit, men alger og begroninger kan forekomme over tid. Overfladen rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Gennemhærdet murværk kan efterfølgende pudses med f.eks. Skalflex Cementpuds/Sokkelpuds eller vandskures med Skalflex Vandskuring.

Sådan gør du

Step 1Mørtelpulveret tilsættes den afmålte vandmængde, og der blandes til konsistensen er homogen og let bearbejdelig. Blandetid 5-15 minutter.
Step 2Opmuring sker på traditionel vis.

Relaterede produkter

Skalflex Vandskuringsmørtel
Skalflex Vandskuringsmørtel

Universal vandskuringsmørtel

Læs mere
Skalflex Funktionsmørtel M5
Skalflex Funktionsmørtel M5

Universal pudse-, mure- og fugemørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo