Skalflex Sokkelpuds Vandtæt

Farve:
DB nummer:
EAN nummer:

Vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel

  • Stærk, cementbaseret mørtel
  • Vandafvisende
  • Diffusionsåben
  • Fremragende vedhæftningsevne
  • Til mineralske underlag over og under terræn
  • Velegnet til sokler, trappevanger, kælderskakter, læmure m.m.
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Kan påføres direkte på EPS sokkelisolering og letklinkerbeton (ilægges net)
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er en vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel med fremragende vedhæftningsevne.

Velegnet til murflader udsat for stor fugt- eller vandpåvirkning f.eks. sokler, kældervægge, læmure og andre overflader over og under terræn. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er let at arbejde med, og har en enestående forarbejdningsevne i såvel små som store lagtykkelser.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt har et ubetydeligt vandoptag, men tillader stadig murværket at ånde ved at lade vand i dampform passere, men ikke vand i flydende form.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan benyttes på alle rengjorte og faste mineralske underlag som tegl, letklinker og beton. Skalflex Sokkelpuds Vandtæt er velegnet til pudsning direkte på polystyren sokkelisolering (EPS), på letklinkerbeton og fundablokke over og under terræn. Her forstærkes pudsen altid med Skalflex Armeringsnet.

Ved øvrig behov for forstærkning af pudslaget og ved risiko for revnedannelser kan Skalflex Sokkelpuds Vandtæt ilægges Skalflex Armeringsnet. Se mere under Skalflex Netpuds.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og bæredygtigt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes.
Snavs og grimme belægninger afrenses skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Mineralske underlag forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.
Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Sokkelisolering (EPS) forbehandles ikke.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skalcem Sokkelpuds Vandtæt påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt eller filtsebræt. Anvendt som puds kan der påføres op til 10 mm i én arbejdsgang.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste trejdedel af pudslaget. Se mere under Skalflex Netpuds.

Ved påføring på EPS sokkelisolering monteres hjørneprofiler m.m. Se mere under Skalflex Sokkelisolering.

Et evt. andet pudslag kan påføres efter min. 24 timer.

Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/mm/m²

Lagtykkelse: Pudslag op til 10 mm, fuger op til 15 mm
Kornstørrelse: 0,3-0,8 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar efter:

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn.
Indendørs efter ca. 7 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

I løs vægt: 1,65 g/cm³

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Svanemærket: Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.
Farve:

Mørkegrå og Grå

Efterbehandling: Kan efter hærdning males med f.eks. Skalflex Sokkelmaling
Brandklasse: A1

Ikke velegnet til gangarealer og trædeflader. Her anbefales Skalflex Reparationsbeton Vandtæt.

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 2-5 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

I varme perioder kan det være en fordel de første døgn at eftervande med forstøvet vand for at undgå for hurtig udtørring (risiko for revnedannelser).

Snavs og grimme belægninger afrenses skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens.

Skalflex Sokkelpuds Vandtæt kan fremstå ubehandlet eller der kan males med Skalflex Sokkelmaling.

Mørkegrå

OBS! Farver vist på skærm må altid kun opfattes som vejledende. Bestil gratis farveprøve for at se og bedømme den eksakte farve i de rigtige omgivelser.

Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo