Skalflex Støbebeton

Mængde:
DB nummer:
EAN nummer:

Støbebeton 0-4 mm

  • Universal støbebeton 
  • Fabriksfremstillet tørmørtel, 0-4 mm
  • Til alle mindre støbeopgaver
  • Til afretning af betongulve
  • Til reparation af betonkonstruktioner
  • Til opbygning af slidlag
  • Stor trykstyrke, min. 30 Mpa
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Støbebeton 0-4 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kan anvendes til alle mindre støbeopgaver, f.eks. nedstøbning af pæle, hvor der stilles krav til trykstyrken og til fyldning af fundablokke. Reparation af cementgulve og etablering af slidlag. Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være mineralsk, fast og strukturelt sundt.
Salte, snavs og andre løse partikler, der kan hindre optimal vedhæftning, fjernes.

Ved reparation af betongulv svummes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand 1:3 tilsat lidt Skalflex Støbebeton.

Støbning
Hullet graves/bores i passende dybde/bredde, og emnet, der skal faststøbes, afstives.

Skalflex Støbebeton tilsættes ca. 2,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg (100 ml pr. kg).

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med langsomtgående elektrisk blander eller ved manuel opblanding. 

Blandetid: 5-15 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Færdigblandet beton skal anvendes inden for 60 minutter.

Udbytte: 20 kg tørprodukt giver ca. 10 liter færdigblandet beton

Nyt slidlag
Der svummes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt beton. Herefter lægges betonen ud i det våde svummelag, betonen rettes af og bearbejdes med pudsebræt.Som afslutning kan der glittes med glittebræt.

Reparationer af betongulve
Løstsiddende materiale hugges væk og der rengøres. Der svummes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt beton. Herefter lægges betonen ud i det våde svummelag, betonen rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

Støbning
Opblandet støbebeton hældes ned omkring emnet, der skal faststøbes. Lufthuller fjernes ved at stampe i den våde beton med en tyk rundstok eller lign. Ved faststøbning af pæle/ stolper skal disse afstives i 1-2 døgn.

Forbrug:

Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Udbytte: 20 kg tørprodukt giver ca. 10 liter færdigblandet beton

Lagtykkelse: Som slidlag min. 3 cm
Kornstørrelse: 0-4 mm
Bearbejdningstid: Ca. 60 minutter
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Grunding: På betongulv svummes med Skalflex Beto-Binder (fortyndet 1:3) med lidt beton
Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Densitet:

2000 kg/m3 i (våd). DS/EN 12190

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage under egnede forhold
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Chloridindhold: Max. 0,1 vægt% af mørtel. DS/EN 1015-17
Miljøklasse: Moderat miljøklasse
Trykstyrke: Min. 30 MPa efter 28 døgn. DS/EN 1025-1
Eksponeringsklasse : MX3.2 - MX4
Konsistens:

Stiv plastisk / plastisk. TI-B18(86)

Brandklasse: A1

Der må ikke støbes i vinterperioden. Uhærdet beton tåler ikke frost.

Afdækning
Nyudstøbt beton skal beskyttes mod vejrliget de første 2-5 døgn efter udførelsen.

For at undgå for hurtig udtørring kan betonen holdes fugtig ved forstøvning med vand i op til en uge.

Additiver
Dette produkt er velegnet sammen med Skalflex Additiver, f.eks. ved ønske om nedsat vandmængde, frysepunktsnedsættelse eller hurtigere hærdning. Læs mere om de forskellige tilsætningsstoffer og hvordan de anvendes under Skalflex Additiver.

Sådan gør du

Step 1Skalflex Beto-Binder opblandes med rent vand i forholdet 1:3. Der tilsættes lidt opblandet beton, og blandingen svummes ud på underlaget.
Step 2Svummeblandingen påføres hele underlaget for at opnå maximal vedhæftning.
Step 3Skalflex Støbebeton opblandes til 'normal' konsistens.
Step 4'Normalt' opblandet støbebeton støbes ud på det våde svummeunderlag, der arbejdes vådt-i-vådt. Betonen udlægges i en lagtykkelse på 3-5 cm. Sørg for at skabe fald, så overfladevand ledes bort.
Step 5Betonen komprimeres, og der glattes med pudsebræt. Afslutningsvis kan der glittes med glittebræt.
Step 6Skalflex Støbebeton er fuldt hærdet efter min. 28 døgn.

Relaterede produkter

Skalflex Accelerator
Skalflex Accelerator

Hærdningsfremmende additiv til beton og mørtler

Læs mere
Skalflex Curingsmiddel
Skalflex Curingsmiddel

Silikatbaseret additiv mod for hurtig udtørring

Læs mere
Skalflex Superplast
Skalflex Superplast

Plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton

Læs mere
Skalflex Vinter Additiv
Skalflex Vinter Additiv

Frysepunktsnedsættende additiv til beton og mørtel

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo