Skalflex Hæftemørtel

Mængde:
Farve:
DB-nr: 1671928
EAN-nr: 5708637013275

Hæftemørtel/tyndpuds

  • Cementbaseret filtse- og hæftemørtel
  • Leveres i Grå og Råhvid
  • Fremragende vedhæftningsevne
  • Til mineralske underlag
  • Armeringsbærende – velegnet til netpuds
  • Til udendørs og indendørs brug

Skalflex Hæftemørtel er en cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds med god vedhæftningsevne.

Leveres indfarvet i Grå, og Råhvid.

Skalflex Hæftemørtel hæfter på faste, rengjorte mineralske overflader som tegl, puds, beton, letklinkerbeton, glatte maskinsten m.m.

Skalflex Hæftemørtel fremstår med en flot overflade, der kan stå som færdig overflade eller kan males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling.

Er der behov for yderligere forstærkning af pudslaget og ved risiko for revnedannelser kan Skalflex Hæftemørtel armeres med Skalflex Armeringsnet.

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og strukturelt sundt.

Salte, snavs og andre løse partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning, fjernes. Underlaget rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Underlaget forvandes med rent vand til det fremstår ensartet, svagt sugende.

Stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med rent vand i forholdet 1:3.

Skalflex Hæftemørtel tilsættes fra 5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skalflex Hæftemørtel påføres med stålbræt eller sprøjte og bearbejdes med pudsebræt, svamp eller filtsebræt.

Ved lagtykkelser over 5 mm trækkes mørtlen på i flere omgange for at undgå svindrevner.

Ved ilægning af armeringsnet skal nettet være dækket af mørtel og samtidig ligge i den yderste trejdedel af pudslaget. Se mere under Skalflex Netpuds.

Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

 

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/mm/m²

Lagtykkelse: 2-5 mm uden net, 3-8 mm med net
Kornstørrelse: Grå: 0,3-0,8 mm. Råhvid: 0,1-1,2 mm
Bearbejdningstid: Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer
Hærdetid:

Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C.

Overmalbar efter:

Overmalbar udendørs efter ca. 28 døgn.
Indendørs efter ca. 7 døgn.

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +30°C.
Densitet:

I løs vægt: 1,60 g/cm³

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.
Mal-kode:

00-4 (1993)

Kornstørrelse:

Grå: 0,3-0,8 mm

Hvid: 0,3-0,8 mm

Råhvid: 0,1-1,2 mm

Farve:

Grå og Råhvid

Efterbehandling: Kan males med Skalcem 100, Skalflex Facade-Silikatmaling eller Skalflex Siloxanemaling
Brandklasse: A1

Skalflex Hæftemørtel er ikke velegnet på ikke-mineralske, malede eller flisebelagte underlag, her anbefales Skalflex Multipuds.

På porebeton udendørs anbefales Skaltherm Grundpuds.

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Overfladen rengøres så den er fri for snavs, alger og anden forurening.

Sådan gør du

Step 1Underlaget forvandes grundigt med rent vand.
Step 225 kg hæftemørtel tilsættes fra 5 liter rent, koldt vand, og der blandes med egnet blandeværk til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.
Step 3Skalflex Hæftemørtel påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 2-5 mm. Hvis der skal ilægges armeringsnet skal lagtykkelsen være 3-8 mm.
Step 4Efter nogle minutter bearbejdes overfladen med et filtsebræt eller en hårdtopvredet svamp.
Step 5Efterhånden som Skalflex Hæftemørtel Grå tørrer op, bliver farven mere cementgrå.
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo