Let vandtætning af indvendig kældervæg

Indvendig vandtætning med Skalflex Multipuds Vandtæt

 • Til lettere fugtproblemer uden vandtryk
 • Til mineralske underlag
 • Til indendørs brug
   

Kendetegn:

 • Mørke skjolder på væg
 • Sorte belægninger på vinduesfuger
 • Fugtskade uden vandtryk

Indvendig løsning til kældervægge af tegl eller beton med lettere fugtproblemer uden vandtryk.

Skalflex Multipuds Vandtæt er en vandafvisende pudse- og filtsemørtel med god vedhæftningsevne. Hæfter på fugtige underlag.

Skalflex Multipuds Vandtæt er meget diffusionsåben og tillader muren at ånde.

Skalflex Multipuds Vandtæt beskytter mod let vandgennemtrængning, og er derfor velegnet til fugttætning af indvendige kældervægge og andre indvendige flader, hvor der er behov for tætning mod fugt.

Ved risiko for revnedannelser kan Skalflex Multipuds Vandtæt armeres med Skalflex Armeringsnet.

Underlaget skal fremstå fast, rengjort og strukturelt sundt, inden fugtsikringen af muren kan foretages. Dvs. alt løstsiddende materiale og anden forurening, der kan hindre optimal virkning og vedhæftning fjernes og svage steder i underlaget udbedres.

Nedenstående foretages i det omfang, det er relevant:

 • Fodlister, radiatorer m.m. afmonteres
 • Løst puds og fjernes
 • Al kalk, tapet og maling fjernes
 • Urenheder og snavs vaskes af
 • Løse sten mures fast og løse fuger kradses ud og efterfyldes
 • Saltudfældninger afbørstes med stiv, tør kost
 • Sætningsrevner udbedres (se Skalflex Armeringssystem)
 • Opstigende grundfugt udbedres (se Skalflex Sokkelstop)
 • Større murskader udbedres med Skalflex Multipuds Vandtæt

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer.

Skalflex Multipuds Vandtæt tilsættes 4,0-4,8 liter rent, koldt vand pr. 20 kg produkt (1,0-1,2 liter pr. 5 kg / 3,0-3,6 liter pr. 15 kg). Vandmængden tilpasses efter opgavens art og underlagets sugeevne.

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Den opblandede puds skal anvendes inden for 2 timer.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med pensel, kalkkost eller rulle på det rengjorte underlag. Primerens tørretid er 1-4 timer.

Med stålbræt påføres Skalflex Multipuds Vandtæt i en lagtykkelse på 3-4 mm. Ved rikiko for revnedannelser forstærkes pudslaget med Skalflex Armeringsnet (Se princippet under Skalflex Netpuds). Ved større lagtykkelser påføres produktet over flere gange.

Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) filtses overfladen med en tør eller hårdtopvredet svamp.

Efter hærdning kan væggen slutbehandles.

 • Vælg Skalflex Letpuds, hvis der er risiko for kondens i lokalet.
 • Vælg Skalcem 100 maling hvis der ikke er risiko for kondens. Kan males direkte på Skalflex Multipuds Vandtæt eller Skalflex Letpuds. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.
 • Vælg Skalcem S2000/CF2000 indfarvet vandskuringspuds, hvis der ikke er risiko for kondens. Husk Skalflex Beto-Binder til iblanding.
Forbrug:

Ca. 1 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse 

Lagtykkelse: 3-4 mm
Hærdetid:

28 døgn ved +20°C

Overmalbar efter:

Indendørs efter ca. 7 døgn
Udendørs efter ca. 28 døgn

Døgntemperatur: Min. +5°C
Densitet:

I løs vægt: 1,35 g/m3

Vanddampdiffusion: Z-H2O-værdi: 0,05
Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Brandklasse: A1

Produktet på ikke anvendes som erstatning for vådrumssikring i vådzonen iflg. Vådrumsregualtivet. 

Må ike anvendes på gangarealer eller trædeflader.

Ved tilstedeværelse af svampe og skimmel bør specialfirma kontaktes for at identificere typen og få området afrenset. Svampe nedbryder byggematerialer og afgiver sporer, der kan give helbredsmæssige gener. Nogle typer er mere alvorlige end andre, og det anbefales at reagere på problemet så hurtigt som muligt. Anmeld skaden til forsikringsselskabet, da de ofte dækker udgifterne til udbedring af alvorlige svampeangreb.

For at opnå større fylde ved store lagtykkelser kan der tilsættes 10-25% ovntørret kvartssand 0,4-0,8 mm.

Sådan gør du

Step 1Afskalninger på kældervæggen vidner om fugtproblemer. En fugtmåling kategoriserer sværhedsgraden. Her er der tale om en let tilstedeværelse af fugt.
Step 2Alt løstsiddende puds, mørtel og maling fjernes.
Step 3Eventuelle større murskader oprettes med et lag Skalflex Multipuds Vandtæt.
Step 4Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer påført med pensel, kalkkost eller rulle i et jævnt og dækkende lag. Primerens tørretid er 1-4 timer.
Step 5Skalflex Multipuds Vandtæt påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 3-4 mm.
Step 6Når pudsen har sat sig (efter nogle minutter) filtses overfladen med en tør eller hårdtopvredet svamp.
Step 7Efter hærdning kan væggene slutbehandles. Her er der malet med den diffusionsåbne murmaling Skalcem 100.

Relaterede produkter

Skalflex Multipuds Vandtæt
Skalflex Multipuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo