Fugtisolering af kældervæg

Størrelse:
DB-nr:
EAN-nr:

Fugtsikring og isolering af kældervæg

  • Kombineret løsning med fugtsikring og isolering
  • Velegnet til fugtige kældre
  • Til indendørs brug

Skalftherm Fugtisolering er en kombination af to systemer: Fugtsikring og isolering.

Systemet er særligt velegnet til fugtige kældervægge, som med denne behandling bliver tørre og isolerede.

Dette system sikrer 100% vandtætning af kældervæggen, som eftefølgende isoleres med den skruefaste isoleringsplade. Derefter netpudses pladen med Skalflex Multi-Rep 2080.

Underlaget skal være mineralsk, rent, tørt og fast, og kunne bære vægten af isoleringen.

Underlaget grundes med Skalflex Saltbinder/Primer inden en evt. opretning.
Tørretid: 1-4 timer. Skal efterbehandles inden for 2 døgn.

Underlaget være så plant og stokret som muligt. Større huller udfyldes med Skalflex Multi-Rep 2080 eller Skalflex Sokkelpuds Vandtæt.

 

 

 

Skalflex Multitæt opblandes med 3 dele pulver (komponent A) til 1 del væske (komponent B).

Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel af gangen, og røres med elektrisk blander, indtil blandingen er homogen og glat. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, som omrøres, indtil sidste tredjedel kan tilsættes og omrøres. 

Skaltherm Isoleringsplade monteres med én af Skalflex' egnede klæbere: Skalflex Flexiklæb, Skalflex Multiklæb eller Skalflex Blok- og Tyndfygelim.

Den valgte klæber opblandes efter anvisningen på emballagen.

Skalflex Multi-Rep 2080 tilsættes fra 3,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Fugtsikring:
Skalflex Multitæt skal påføres i to lag med bred pensel eller kalkkost.

Første lag påføres med lodrette strøg nedefra og op. Når første lag er tør, efter 2-3 timer påføres andet lag med vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Sørg for jævnlig omrøring af produktet. Færdigblandet Skalflex Multitæt anvendes inden for 0,5-1 time, afhængig af temperatur.

Afbryd ikke arbejdet, når der arbejdes med hjørner og ved murkanter. Bliver det nødvendigt at afbryde arbejdet, sørg da for at fase produktet ud i kantområdet, så der kan laves et lille overlap, når arbejdet genoptages.

Lad tørre min. 1 døgn.

Isolering:
Skaltherm Isoleringsplade skal grundes på lim- og pudsflade med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

Den valgte Skalflex klæber påføres hele den ene side af pladen med en 8 mm tandspartel. Der skal ikke påføres klæber på pladekanterne.

Pladerne monteres tæt i forbandt for at undgå kuldebroer. Sørg for at pladerne ikke tander på forsiden. Overgange kan slibes.

Efter 1 døgn kan pladerne netpudses. Husk at pudssiden af pladen også skal være grundet med Skalflex Beto-Binder 1:3. Skalflex Multi-Rep 2080 påføres med stålbræt i en lagtykkelse på 3-10 mm. Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i det våde pudslag. Deter vigtigt, at nettet ligger i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig er helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov. Netsamlinger skal overlappe med min. 10 cm – følg den røde markering på nettet. Ved vindues- og dørhjørner laves ekstra skråarmering, inden pudslaget påføres.

Efter nogle minutter pudses overfladen sammen med pudsebræt eler nylonbræt.

Overfladen kan efterlades som puds uden videre behandling. Efter ca. 7 døgn kan der males med Skalcem 100, og efter ca. 28 døgn kan der efterbehandles med andre produkter, f.eks. Skalcem S2000/CF2000.

Afslutning med kalkmørtel:
I stedet for at pudse med Skalflex Multi-Rep 2080 ilagt net, kan der pudses med Skalflex Kalkmørtler (som 3 lagsopbygning med Grundingmørtel (som udkast), grov pudsemørtel og finere/svagere pudsemørtel). Her kan anvendes samme 3 Skalflex klæbere som beskrevet under opblanding, men her skal alle pladekanterne påføres lim, da der ikke kan anvendes net i kalkmørtler.

 

Forbrug:

Skalflex Saltbinder/Primer: 0,3-0,5 liter pr. m² afhængig af underlagets sugeevne
Skalflex Multitæt: Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Skalflex klæber: Ca. 1,7 kg pr. m² v/4 mm tandspartel. Se forbrugstabel ved den valgte klæber.
Skaltherm Isoleringsplade: 2 plader pr. m²
Skalflex Multi-Rep 2080: Ca. 1,4 kg/mm/m²
Skalflex Armeringsnet: 1,10 m pr. m²

Opbevaring: Tørt og frostfrit
Vægt:

Skaltherm Isoleringsplade:
30 mm: 4,4 kg pr. plade – 8,8 kg pr. m2
50 mm: 7,3 kg pr. plade – 14,5 kg pr. m2
100 mm: 14,6 kg pr. plade – 29 kg pr. m2

Størrelse:

Isoleringsplade: 1000 x 500 mm ( 0,5 m2 pr. plade)

Brandklasse: A1

Må ikke anvendes udendørs eller i vådzoner.

Sådan gør du

Step 1Væggen rengøres for løstsiddende materiale, snavs, salte m.m. Er der konstateret opstigende grundfugt udbedres dette med Skalflex Sokkelstop. Underlaget grundes med ufortyndet Skalflex Saltbinder/Primer. Primeren arbejdes godt ind i underlaget og små ujævnheder. Lad grunderen tørre ca. 4 timer. Det primede underlag skal efterbehandles inden for 1-2 døgn.
Step 2Eventuelle ujævnheder oprettes efterfølgende med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt eller Skalflex Multi-Rep 2080. Ved risiko for revnedannelse armeres pudslaget med Skalflex Armeringsnet. Underlaget efterlades stokret. Lad tørre 1-2 døgn.
Step 3Skalflex Multitæt påføres med bred pensel eller kalkkost i 1 mm lagtykkelse i to lag. Første lag påføres med lodrette strøg. Start nedefra og arbejd opefter. Der fugtsikres kun på kældervægge, ikke på vægge på ovenliggende etager.
Step 4Efter 4-6 timer kan andet lag påføres med vandrette strøg, ligeledes i 1 mm lagtykkelse. De modsatrettede strøg sikrer en 100% dækning af det vandspærrende lag. Lad tørre 1-2 døgn. Der fugtsikres kun på kældervægge, ikke på vægge på ovenliggende etager.
Step 5Alle flader og kanter på Skaltherm Isoleringspladerne grundes med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).
Step 6Bagsiden af pladen fuldklæbes med Skalflex Blok- og Tyndfugelim, Skalflex Multiklæb eller Skalflex Flexiklæb påført med 8 mm tandspartel. Kanterne må ikke limes.
Step 7Pladerne monteres med knasfuger tæt i forbandt for at undgå kuldebroer. Sørg for at pladerne ikke tander. Ujævne overgange kan slibes.
Step 8Evt. tilskæring af pladerne kan foretages med alm. rundsav med egnet metalklinge eller sav til porebeton. Sørg for lige, rene og vinkelrette snit, så kuldebroer undgås.
Step 91 døgn efter montering kan Skalflex Multi-Rep 2080 påføres i en lagtykkelse på 3-10 mm. Husk at pladerne også skal være grundet med Skalflex Beto-Binder 1:3 på pudssiden.
Step 10Skalflex Armeringsnet lægges i den våde puds, og arbejdes ind i pudslaget med et pudsebræt. Samlinger skal overlappe min. 10 cm. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget og samtidig være helt dækket af puds. Der efterfyldes ved behov.
Step 11Overfladen pudses sammen med pudsebræt eller nylonbræt. Efter ca. 7 døgn kan der males med Skalcem 100, og efter ca. 28 døgn v/+20°C kan det netpudsede underlag efterbehandles med andre produkter.

Relaterede produkter

Skalflex Multi-Rep 2080
Skalflex Multi-Rep 2080

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel

Læs mere
Skalflex Beto-Binder
Skalflex Beto-Binder

Grunder til mineralske underlag

Læs mere
Skalflex Saltbinder/Primer
Skalflex Saltbinder/Primer

Saltneutraliserende grunder til murværk og beton

Læs mere
Skalflex Multitæt
Skalflex Multitæt

2-komponent, vandspærrende puds

Læs mere
Skalflex Multiklæb
Skalflex Multiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber baseret på hvid cement

Læs mere
Skalflex Flexiklæb
Skalflex Flexiklæb

Fleksibel, all-round fliseklæber tilsat kunststofbinder

Læs mere
Skalflex Armeringsnet
Skalflex Armeringsnet

Til armering af pudslag

Læs mere
Gå til toppen

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo